HOME HOME

BOJLERI ili gasni grejači vode su zbog svojih karakteristika i velike ekonomičnosti veoma raspostranjeni u domaćinstvima. Izrađuju se u velikom broju oblika, kao protočni ili akumulacioni uređaji. Po načinu odvođenja produkata sagorevanja mogu da budu priključeni na dimnjak ili da budu priključeni na spoljni zid (fasadni). Osim toga atmosferski gorinici mogu lako da se podese za razne vrste gasova (uz minimalne prepravke).
Protočni gasni grejači vode mogu zagrejanu vodu odavati u neograničenim količinama pošto se voda koja protiče kroz cevni sistem bojlera zagreva neposredno pomoću sagorelih gasova.
Plintehovi gasni protočni grejači vode izrađuju se sa kapacitetima od 6, 10, 13 i 16 litara tople vode u minuti, a odgovarajućeg toplotnog kapaciteta 12, 18, 24 i 28 kW. Pretpostavljeno je zagrevanje vode sa 10 na 35 oC.
Gasni grejači vode sa zatvorenom komorom sagorevanja ne zahtevaju dimnjak već se produkti sagorevanja kroz spoljnji zid odvode napolje. Ulaz svezeg vazduha i izlaz gasova kroz spoljni zid je izveden kao kod fasadnih peći.
U saradnji sa HEIZER (Italija) Plinteh isporučuje protočne grejače vode sa zatvorenom komorom za sagorevanje i ventilatorom.
Minimalni stepen korisnosti pri nazivnom opterećenju iznosi oko 90%.

U donjoj tabeli, u cilju pravilnog izbora, su prikazane specifičnosti i prednosti dva načina pripremanja tople vode, protočnim i akumulacionim bojlerima.
PROTOČNI BOJLERI
primena
Za udaljenost mesta potrošnje tople vode do 5 m (recirkulacija tople vode nije moguća).
specifičnosti
Protočni bojleri su zavisni od pritiska vode na ulazu (min 1,5bar), a kod dužih cevovoda čeka se na toplu vodu.
pogodnosti
Ekonomični su, zagreva se samo onoliko vode koliko se troši.
Malih su dimenzija.
AKUMULACIONI BOJLERI
primena
Akumulacioni bojleri do 2000 litara se upotrebljavaju kada imamo više potrošača i duže cevovode uz recirkulaciju tople vode.
specifičnosti
Snabdeveni su atmosferskim gorionikom sa termostatskim gasnim ventilom. Zagrevanje vode je lagano, više sati, te se mora voditi računa pri izboru kapaciteta zavisno od količine i učestalosti trošenja tople vode.
pogodnosti
Moguća dogradnja elektro grejača i izmenjivača za zagrevanje radijatorskom vodom ili solarnim grejačima.

AKUMULACIONI BOJLERI
SERIJA G/GT

Gasni bojleri sa otvorenom komorom sagorevanja, piezoelektrično startovanje, pilot plamenik, gasni ventil sa ugrađenim duplim termostatotom i termopar za kontrolu plamena. Kapacitet 150 do 2000 litara, dok je snaga grejanja 11.6 do 34.8 kW. Model GT je opremljeni dodatnim bakarnim spiralnim izmenjivačem ugređenim u telo bojlera koji omogućava priključenje na drugi sistem ili kotao. Proizvođač: HEIZER ITALY

    Upotreba:
  • Privatne kuće
  • Hoteli
  • Sportski centri
  • Industrija


VRH STRANICE
NAZAD