HOME HOME

Euroteh-Gas doo
23000 ZRENJANIN
PRVA PROLETERSKA bb
tel: 023.541.325; 023.547.023
faks: 023.547.013
matični broj:            08196907
registarski broj:   24208196907
šifra delatnosti              28220


je nastavljač delatnosti firme "Plinska tehnika" poznate po skraćenom nazivu "Plinteh", koji je nastao od istoimene zanatske radnje koju je 1988. godine osnovao ing. Ratko Popović.
Radovi na gasifikaciji Vojvodine otvorili su potrebu za gasnim uređajima za zagrevanje stambenog prostora. Delatnost zanatske radnje uglavnom je bila usmerena na izradu gasnih instalacija, montažu i servis gasnih uređaja za zagrevanje stambenog prostora. Sve širom upotrebom ovih uređaja i sticanjem sopstvenih znanja kroz servisiranje gasnih uređaja, rađa se i želja za sopstvenom proizvodnjom. Počelo se sa montažom protočnih bojlera od 18 i 24 kW sa uvoznim komponentama, tako da je proizvedeno oko 200 komada klasičnih protočnih bojlera sa vlažnom komorom sagorevanja.
Na sajmu INTERKLIMA u Zagrebu 1990. godine, PLINSKA TEHNIKA je izložila prototip gasnog kombi bojlera, sopstvene konstrukcije, koji je uz gasni protočni bojler ujedno i prijavljen Saveznom patentnom zavodu. Istovremeno je počela i saradnja sa inostranim partnerima, tako da se već tokom 1990. i 1991. gasni protočni bojler od 13 l/min nalazi na ocenjivanju u plinari Zagreb i u laboratoriji fabrike gasnih ventila SIT PADOVA (ITALIA). Domaća industrija nije bila zainteresovana za razvoj i proizvodnju delova za gasne protočne bojlere pa smo bili primorani na saradnju sa inostranim partnerima.

Rezultat takvog opredelenja je učešće u internacionalnom programu kooperantske proizvodnje NEOVIA koji je vodila britanska firma ALBION, i tokom 1992. počinje proizvodnja na bazi montaže, italijanskih kombi bojlera od 24 kW SABAL. Na toj osnovi, PLINTEH je započeo sopstvenu proizvodnju gasnih bojlera od 24 i 28 kW, a kako je ovo bilo nedovoljno u pogledu asortimana kapaciteta nastavljeno je sa radom na razvoju familije kombi bojlera.
Godina 1995. označava i početak plasmana familije kotlova i kombi bojlera sopstvene konstrukcije. Zbog stalnog i naglašenog zahteva za visokim kvalitetom, vitalni delovi, se nabavljaju od renomiranih svetskih proizvođača iz uvoza.Sopstvenom proizvodnjom i nabavkom sa domaćeg tržišta ugrađuje 40-60% vrednosti komponenata. Ispitivanje proizvoda povereno je prvoj akreditovanoj laboratoriji za gasne uređaje instituta "Mihajlo Pupin" iz Beograda. Danas zahvaljujući sopstvenom razvoju i kooperaciji sa firmama iz Italije proizvodi:
Sopstvena proizvodnja:
 • Gasni zidni protočni kotlovi i kombi
  bojleri tip B (na dimnjak) i tip C (turbo)
  od 12, 18, 24, 28 i 38 kW;
 • Elektro protočni zidni kotlovi od 6 do 30 kW;
 • Vezani sistemi gasnih i elektro kotlova i kombi bojlera;
 • Protočni zidni gasni bojleri 6, 10, 13, 16 l/min;
 • Modulni gasni kotlovi 48, 56, 76, 84 i 114 kW, su pogodni za kontejnerske kotlarnice do 1140 kW;
 • Gasni podni kotlovi MEGA 48, 64, 76 kW, i MEGA DUAL 152 kW;
 • Infra grejači na gas ili lož ulje za razne industrijske primene;
 • Gasni kaloriferi sa atmosferskim gorionicima;
 • Pancirna creva za gas 1/2", 3/4", 1";
 • Atmosferski gorionici za primenu u industriji i ugostiteljstvu;
 • Gasni i uljni termogeni;
 • Ormarići od lima za merne setove.
Uvozni - kooperantski program:
 • Gorionici na gas i lož ulje
  • Climax - Italija i
  • Bentone - Švedska;
 • Infra grejači na gas i lož ulje; i
 • OHA Infra grejači velikog kapaciteta; u saradnji sa Systema - Italija;
 • Akumulacioni gasni bojleri zapremina od 150 do 1500 l u saradnji sa Heizer Italija
 • Autogas Lovato
 • Podni liveni kotlovi (Radijator Zrenjanin) na gas-lož ulje sa bojlerom za potrošnu vodu.
Usluge:

 • Projektovanje
 • Mašinska obrada
 • Izrada limarije - bravarije
 • Zavarivanja
 • Farbanja plastifikacijom
 • Instalacije: gasa i grejanja
 • Servis gorionika, kotlova i bojlera
Do februara 1999. godine, naši uređaji su ugrađeni za preko 3700 korisnika gde se koriste za zagrevanje prostora, zagrevanje vode ili u procesu proizvodnje.
Najviše je prodato gasnih protočnih zidnih kotlova i kombi bojlera.
Modulnih gasnih kotlova ima ugrađenih oko 40 komada od čega su dve kotlarnice sa više kotlova.
je praktično jedini domaći proizvođač nekoliko familija uređaja za zagrevanje na gas, električnu energiju.
Tokom februara '98 promovisan je "Plintehov gasni vodič", knjiga namenjena projektantima i korisnicima. To je prva knjiga te vrste kod nas, a sadrži opšte informacije o gasu i gasnim uređajima uz opis primene plintehovog programa.
Svakodnevno radi servisna služba preduzeća na teritoriji Srbije. Početkom '98 zapošljava oko 40 radnika na, za proizvodnju zakupljenom, prostoru od 600 m2. Proizvodni kapacitet se koristi maksimalno u drugoj polovini godine a potencijal prihoda je 1,5 - 3 miliona DEM.
Imamo saradnju u Italiji sa preduzećima: Eurogroup, Cebi, Mut, Polidoro, Myson, Sit, Berteli, Honeywell, Climax, Natalini, Pulver lak, Systema, Heizer, IMIT i Catoba.
U Mađarskoj sarađujemo sa preduzećima MMG Szekszard, Mezohegyes - metalna industrija.
U Rumuniji pripremamo proizvodnju gasnih zidnih kombi kotlova sa partnerom "ELEKTROMETAL" iz Temišvara.

Naš štand na jednom od sajmova

Mostra Convegno 2002 Milano


VRH STRANICE
NAZAD