HOME HOME
Slika 1 Komandna tabla ETK


LEGENDA:
P Pumpa
O Osigurač
RT Radni termostat
G Prekidači (grejači)
VS Ventil sigurnosti
Fl Flusostat
OV Odzračni ventil
RV Razvodna voda
PV Povratna voda
Slika 2 Dimenzije ETK
Slika 3 ETK montiran na otvorenom sistemu grejanja
Slika 4 ETK montiran na zatvorenom sistemu grejanja

ELEKTIČNI TOPLOVODNI KOTLOVI

Protočni zagrevači vode, odnosno električni toplovodni kotlovi tipa ETK, namenjeni su za centralno i etažno grejanje i pogodni su za ugradnju na već postojeće sisteme grejanja, na gasno i čvrsto gorivo. Kotlovi se koriste za sve sisteme grejanja, gde temperatura izlazne vode ne sme biti veća od 95oC a pritisak vode 3 bara.
Kotao je malih dimenzija estetski tako oblikovan da je pogodan za ugradnju u bilo koji deo stana. Kotao se sastoji od osnovne ploče, grejnog tela koje je toplotno izolovano i plašta koji se potezom na gore skida. U donjem delu kotla, na komandnoj tabli, nalaze se tri svetleća prekidača, termostat i osigurač (slika 1). U svaku cev grejnog tela navojnom vezom R6/4" su učvršćeni cevni grejači. Cevni grejači su takve konstrukcije da električna struja prolazi kroz jedan ili više grejnih elemenata, električki izolovanih od vode pomoću vatrostalnog materijala smeštenog u metalnom plaštu. Kleme su zaštićene plastičnom kutijom zaštite IP54. Priključci za ulaz i izlaz vode su R3/4", a ulazna cev hladne vode je označena plavom bojom a izlazna cev tople vode crvenom. Upravljanje kotlom se vrši pomoću termostata.

Isključivanje bojlera
Isključiti prekidače grejača (položaj 0).

Sigurnosni uređaji
Sigurnosni termostat koji kontroliše maksimalnu temperaturu grejne vode lociran je u gornjem levom uglu grejnog tela. Sigurnosni termostat isključuje grejače ako temperatura vode pre|e 95oC. Sigurnosni termostat reaguje u slučaju:

  1. otkazivanja radnog termostata (koji ograničava temperaturu razvodne vode na 85oC);
  2. otkazivanja pumpe;
  3. začepljenje vodova tako da je sprečeno strujanje vode kroz ETK.
Sigurnosni ventil se deaktivira ručno nakon otklanjanja kvara. Skinuti plašt i aktivirati prekidač na sigurnosnom termostatu. Sigurnosni ventil za rasterećenje od visokog natpritiska koji je ugra|en u instalaciji grejanja, mora biti takav da ne dopušta povišenje natpritiska za više od 1 bara u odnosu na nazivni nadpritisak. Zatvoreni zagrevači vode sa protočnom sklopkom ne moraju imati sigurnosni ventil rasterećenja. Provera sigurnosnog ventila se vrši podvrgavanjem ETK laganom porastu nadpritiska vode i utvrđivanjem nadpritiska pri kom deluje sigurnosni ventil
Mere predostrožnosti u slučaju produženog prekida rada u zimskom periodu. U slučaju dugog prekida rada ili ako u prostoriji u kojoj je ETK instaliran može doći do pada temperature ispod 0oC, preporučuje se da se grejnoj vodi doda odgovarajući rastvor antifriza čime bi se ceo grejni sistem obezbedio od smrzavanja, ili ispusti voda iz sistema.
Održavanje i čišćenje ETK čistiti samo spolja mekom krpom bez agresivnih sredstava za čišćenje da ne oštete površinu plašta. Obavezno pre, u toku i posle grejne sezone izvršiti pregled od strane servisa ili stručnog lica.


Slika 5 Montiranje ETK na zid


Uputstvo za stavljanje u pogon
Električni toplovodni kotao se montira na otvoreni (slika 3) ili zatvoreni (slika 4) sistem grejanja sa slavinom za punjenje sistema. Montiranje na zid izvršiti prema slici 5. Pre puštanja u rad ETK se mora napuniti vodom, što se ostvaruje otvaranjem odzračnog ventila na bojleru i otvaranjem slavine za punjenje na sistemu grejanja. Kada se izbaci vazduh iz bojlera i instalacije (kada iz odzračnog ventila pocuri voda bez mehurića) zatvoriti odzračni ventil i slavinu za punjenje.
Priključenje ETK na električnu mrežu prepustiti stručnom licu (sl. 6). Poprečni presek kabla i odgovarajući osigurači su dati u tabeli. Metalni delovi zagrevača vode koji su tokom normalne upotrebe u dodiru sa vodom, moraju biti stalno i pouzdano spojeni sa stezaljkom za uzemljenje osim ako metalni delovi razvodne instalacije nisu uzemljeni. Napajanje pumpe u sistemu grejanja priključiti na odgovarajuće kleme na ETK prema šemi. Protočni zagrevač vode ne sme biti priključen na utičnicu.
Rukovanje ETK je jednostavno. Uključiti prekidač za pumpu (položaj 1). Istovremeno se uključuje poslednji grejač (do razvodnog priključka - izlaz tople vode). Proveriti da li pumpa radi (čuje se šum vode ili dodirom osetiti vibracije na samom telu pumpe). Uključiti drugi i treći grejač (položaj prvog prekidača) redom prema željenoj snazi. Drugi i treći grejač se neće uključiti dok se ne uključi prekidač za pumpu. Na ETK podesiti radni termostat na željenu maksimalnu temperaturu razvodne vode. Sobni termostat se može ugraditi priključenjem na odgovarajuće kleme sa kojih je skinuto premošćenje neophodno za rad bez sobnog termostata. Podesiti sobni termostat na željenu temperaturu. Sobni termostat uključuje i isključuje grejače prema potrebi.Slika 6 Elektrošema

LEGENDA:
P1, P2, P3 prekidači za pumpu i grejače
V sobni termostat
ST-95 sigurnosni termostat
T20-85 radni termostat
IPP flusostat (indikator protoka pumpe)


VRH STRANICE
NAZAD