HOME HOME

KOTLOVI serije "Plinteh maxi flow"
KLASIČNO EVROPSKO REŠENJE


Za kapacitete do 28 kW sa dt=20oC potreban je protok q = 1200 l/h pri čemu je raspoloživ napor pumpe oko   2 m vodenog stuba.
Ograničen je napor na priključcima.
Preko 28 kW potrebna je dodatna pumpa

SERIJA PLINTEH maxi flow

Povećan protok i raspoloživi napor pumpe za kapacitete do 40 kW za dt = 20oC pri protoku q = 1600 l/h napor je 4 - 4.5 m vodenog stuba.
Povećan napor na priključcima.
Nije potrebna dodatna pumpa

Protočne zidne kotlove za razliku od podnih karakteriše povećan otpor kotla - izmenjivača na vodenom krugu. Kao posledicu povećanog otpora pumpa ostvaruje manji napor ka instalaciji. Time je ograničena primena bez dodatne pumpe. U našoj zemlji se nalaze različite instalacije na koje se kotlovi priključuju, pogotovo sa ekstremnim otporima gde protočni kotlovi zadovoljavaju termičkim kapacitetom ali uz smanjenje protoka (sistemi rade sa ekstremno velikim dt = 20 - 40 oC). Kotlovi serije Plinteh maxi flow su pravi odgovor i rešenje pri odabiru kotlova za sve sisteme.

  Funkcionalna šema kombi kotla
  Plinteh maxi flow
 1. Pumpa 25/60
 2. Gasni ventil
 3. Gorionik
 4. Komora sagorevanja
 5. Izmenjivač gas - voda
 6. Antirefuler - dimovod
 7. Ekspanziona posuda
 8. Trokraki ventili
 9. Flusostat
 10. Termomanometar
 11. Termostat
 12. Izmenjivač voda - voda


Osobine gasnih zidnih protočnih kotlova serije PLINTEH maxi flow.
Gasni kotlovi Plinteh maxi flow predstavljaju modifikaciju u odnosu na dosadašnje serije Plinteh kotlova.

Nekoliko prednosti koje ih stavljaju ispred ostalih evropskih sličnih gasnih kotlova: Ovim "doradama" kotlovi PLINTEH maxi flow se po bitnim osobinama stavljaju ispred evropskih a sa dizajnom Linija Nova estetski su izjednačeni sa evropskim. Tako smo učeći na iskustvima i sarađujući sa drugima dobili proizvod prilagođen za naše, teže, uslove eksploatacije.

VRH STRANICE
NAZAD